Thứ tư 18/07/2018 02:26
ha noi lap hoi dong tham dinh dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2020

Hà Nội lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.
|< < 1 2 3 4 5 > >|