Thứ hai 18/06/2018 20:21
loc hoa dau binh son lai 2700 ty dong trong 6 thang dau nam

Lọc hóa dầu Bình Sơn lãi 2.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.