Thứ bảy 26/05/2018 07:32
danh gia trang thai ky thuat be tru dung co khuyet tat dang vet lom

Đánh giá trạng thái kỹ thuật bể trụ đứng có khuyết tật dạng vết lõm

Theo quy định bể chứa có khuyết tật dạng vết nứt, vết lõm và vết lồi phải dừng hoạt động để bảo dưỡng sửa chữa. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy nếu được theo dõi, kiểm tra kỹ thuật thường ...
|< < 1 2 3 4 5 > >|