Thứ bảy 26/05/2018 07:28
quy i2018 ptsc tang truong vuot bac loi nhuan gop

Quý I/2018: PTSC tăng trưởng vượt bậc lợi nhuận gộp

Vị thế và uy tín của PTSC ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư dầu khí trong nước và quốc tế. Với năng lực hoạt động, hiệu quả kinh doanh đã đạt được trong những năm ...