Thứ hai 22/10/2018 21:41
dang uy evn hoan thanh toan dien cac nhiem vu trong 9 thang dau nam 2018

Đảng ủy EVN hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2018

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 13 được tổ chức ngày 19/10, tại Hà Nội.
|< < 1 2 3 > >|