Thứ bảy 18/08/2018 09:19
chi la chuyen nhan doi tu am tiet goc

Chỉ là chuyện nhân đôi từ (âm tiết) gốc

Bạn đọc: Tiếng Việt có những trường hợp từ đơn tiết có hình thức tương ứng là một từ láy toàn bộ. Thí dụ như những từ (chim) “sẻ”, (con) “bướm”, (con) “nhện” và (bức) mành, v.v...,
|< < 1 2 3 4 5 > >|