Thứ tư 18/07/2018 02:27
kiem tra viec thuc hien nghi quyet trung uong 4 va chi thi 05 tai bo tnmt

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 tại Bộ TN&MT

Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
|< < 1 2 3 4 5 > >|