Thứ bảy 18/08/2018 09:20
nguyen chu tich mttq tham nhung an minh trong he thong chinh tri

Nguyên chủ tịch MTTQ: 'Tham nhũng ẩn mình trong hệ thống chính trị'

Theo các đại biểu, muốn chống tham nhũng hiệu quả phải kiểm soát được quyền lực, điều tra, xử lý nghiêm không trừ một ai.
|< < 1 2 3 4 5 > >|