Thứ hai 18/06/2018 20:26
tinh ban duoi goc nhin phat giao

Tình bạn dưới góc nhìn Phật giáo

Trong cuộc sống, gặp được bạn hiền, bạn tốt là một điều thật hiếm quý, giống như được ăn đào tiên trên trời, ngàn năm mới ra quả một lần.
1 2