Thứ ba 23/10/2018 16:27
nha van du muc kts

Nhà văn du mục KTS

Tôi là một nhà văn, khi có đủ điều kiện thì tôi chỉ có một ham muốn duy nhất là ĐI và VIẾT...