Facebook có thể sắp đổi tên

Facebook có thể sắp đổi tên

Facebook có thể sẽ có tên mới vào tuần tới để phản ánh sự tập trung của công ty vào việc xây dựng metaverse - một vũ trụ trên thế giới ảo.
|< < 1 2 3 > >|