Khởi động cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” năm 2021

Khởi động cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” năm 2021

Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” nhằm nâng cao, hoàn thiện kỹ năng về nghề nghiệp của sinh viên; thúc đẩy tinh thần sáng tạo...
|< < 1 2 3 > >|