Xin chờ trong giây lát...

Đảm bảo sản lượng khai thác trong điều kiện dịch bệnh tại các giàn khoan

15/02/2022 12:12

Video nằm trong bài : [PetrotimesTV] Đảm bảo sản lượng khai thác trong điều kiện dịch bệnh tại các giàn khoan