-->
Equinor và Exxon đánh cược 8 tỷ USD vào mỏ dầu ở Brazil với khí thải giảm

Equinor và Exxon đánh cược 8 tỷ USD vào mỏ dầu ở Brazil với khí thải giảm

Tổ hợp ba công ty dầu khí là Equinor của Na Uy, Exxon Mobil của Mỹ và Petrogal Brasil sẽ đổ 8 tỷ USD vào phát triển mỏ dầu nước sâu Bacalhau ở khu vực tiền muối của Santos ở Brazil và dự kiến chỉ ...