Chủ nhật 20/01/2019 07:53
dao tao chuyen gia xay dung van phong xanh

Đào tạo chuyên gia xây dựng Văn phòng Xanh

Chúng ta đã khá quen thuộc với khái niệm Văn phòng Xanh (VPX) - hệ thống quản lý môi trường dành cho các văn phòng, tập trung thay đổi ý thức và hành vi của nhân viên hướng tới thực hành tiêu dùng bền vững, ...
|< < 1 2 3 > >|