Thứ hai 25/03/2019 16:48
san luong dien quy i2019 cua pv power du kien dat 553982 trieu kwh

Sản lượng điện quý I/2019 của PV Power dự kiến đạt 5.539,82 triệu kWh

Ước tính tổng sản lượng điện trong quý I/2019 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE: POW) đạt 5.539,82 triệu kWh, hoàn thành 25,61% kế hoạch năm.
1 2