Nông sản ĐBSCL giảm sức cạnh tranh với hàng Thái, Trung Quốc do đâu?

Nông sản ĐBSCL giảm sức cạnh tranh với hàng Thái, Trung Quốc do đâu?

Chi phí logistics tại ĐBSCL hiện cao một cách bất hợp lý, khiến cho nông sản vùng này giảm sức cạnh tranh so với nông sản các nước như Thái Lan, Trung Quốc.
|< < 1 2 3 > >|