Đại hội XIII: Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có những quyết sách, cơ chế mở và thông thoáng về thể chế

Đại hội XIII: Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ có những quyết sách, cơ chế mở và thông thoáng về thể chế

Đại hội XIII của Đảng thành công sẽ tạo ra cơ chế mở, thông thoáng về thể chế và có những quyết sách đúng đắn để doanh nghiệp góp phần vào phát triển kinh tế đất nước.
|< < 1 2 3 > >|