Thứ ba 22/10/2019 18:14
giai phap nao kha thi

Giải pháp nào khả thi?

Theo Quy hoạch điện VII (điều chỉnh), đến năm 2020, lưới truyền tải điện sẽ đạt độ tin cậy N-1. Tuy nhiên, điều đó rất khó trở thành hiện thực vì một số dự án truyền tải điện chậm tiến độ.
|< < 1 2 3 > >|