Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 36, phát hành thứ Ba ngày 8/12/2020

09:22 | 07/12/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 36 có những bài tiêu biểu: ^ Hai công trình Dầu khí tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII ^ Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với các đơn vị phía Nam ^ 11 tháng năm 2020: Petrovietnam đạt kết quả khả quan ^ Petrovietnam: Khí thế mới, hy vọng mới ^ Nghi Sơn - Khu liên hợp Dầu khí trọng điểm miền Bắc
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 36, phát hành thứ Ba ngày 8/12/2020

Tạp chí Năng lượng Mới số 36 có những bài tiêu biểu:

- Hai công trình Dầu khí tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

- Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng làm việc với các đơn vị phía Nam

- 11 tháng năm 2020: Petrovietnam đạt kết quả khả quan

- Petrovietnam: Khí thế mới, hy vọng mới

- Nghi Sơn - Khu liên hợp Dầu khí trọng điểm miền Bắc