Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 37, phát hành thứ Ba ngày 15/12/2020

10:05 | 14/12/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 37 có những bài tiêu biểu: ^ Triển khai quyết liệt Dự án NMNĐ Thái Bình 2 ^ Lãnh đạo Bộ Công Thương làm việc với Petrovietnam ^ Thống nhất triển khai đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam ^ Petrovietnam về đích sớm 3 chỉ tiêu quan trọng