Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 38, phát hành thứ Ba ngày 22/12/2020

17:00 | 21/12/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 38 có những bài tiêu biểu: ^ Petrovietnam quản trị hiệu quả danh mục đầu tư ^ VPI phát triển hệ sinh thái sáng tạo cho ngành Dầu khí ^ PV Power - Mạnh mẽ, chuyên nghiệp, uy tín cao ^ Vietsovpetro: 10 thành tựu nổi bật ^ BSR về đích sớm 19 ngày ^ BIENDONG POC biến “nguy” thành “cơ”