Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 39, phát hành thứ Ba ngày 29/12/2020

17:00 | 28/12/2020

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 39 có những bài tiêu biểu: ^ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Petrovietnam ^ Hội Dầu khí Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của Petrovietnam ^ PVEP ứng phó hiệu quả với “khủng hoảng kép” ^ Bảo hiểm PVI khẳng định vị thế số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ^ NMNĐ Thái Bình 2: Niềm tin đã trở lại
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 39, phát hành thứ Ba ngày 29/12/2020

Tạp chí Năng lượng Mới số 39 có những bài tiêu biểu:

- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Petrovietnam

- Hội Dầu khí Việt Nam: Điểm tựa tin cậy của Petrovietnam

- PVEP ứng phó hiệu quả với “khủng hoảng kép”

- Bảo hiểm PVI khẳng định vị thế số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

- NMNĐ Thái Bình 2: Niềm tin đã trở lại