Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 42, phát hành thứ Ba ngày 19/1/2021

09:05 | 19/01/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 42 có những bài tiêu biểu: ^ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Petrovietnam trong gian khó càng vững vàng, trước thử thách càng bản lĩnh” ^ Petrovietnam duy trì vị trí doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam ^ Xây dựng chuỗi giá trị dầu khí hiệu quả cao ^ Về vai trò và triển vọng của nhiên liệu tái tạo