Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 43, phát hành thứ Ba ngày 26/1/2021

09:41 | 25/01/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 43 có những bài tiêu biểu: ^ Mang xuân sớm đến những công trình dầu khí trên biển ^ Thành công của Petrovietnam có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của báo chí ^ Giải pháp ứng phó về an ninh hạ tầng dầu khí ^ BSR “vượt” bão như thế nào?