Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 44+45+46, phát hành thứ Ba ngày 2/2/2021

07:00 | 01/02/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 44+45+46 có những bài tiêu biểu: ^ Ấm áp xuân nghĩa tình Dầu khí ^ Petrovietnam gắn kết để vững mạnh ^ Petrovietnam đã thể hiện ý chí, khát vọng, và tinh thần Việt Nam ^ Trưởng thành từ “chảo lửa” Sahara ^ Chuyện “gấu lớn” trong siêu bão