Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 53, phát hành thứ Ba ngày 6/4/2021

09:35 | 05/04/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 53 có những bài tiêu biểu: ^ Đồng chí Lê Mạnh Hùng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV ^ PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch quý I/2021 ^ Bản lĩnh của một thuyền trưởng ^ BSR - Lấy thắng lợi ngắn hạn tạo động lực cho dài hạn