-->
Xin chờ trong giây lát...

Gắn biển công trình "Giàn BK-21, mỏ Bạch Hổ" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

04/12/2020 09:36

Video nằm trong bài : [PetrotimesTV] Gắn biển công trình "Giàn BK-21, mỏ Bạch Hổ" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng