7.000 tỷ đồng đang "rót" cho 4 dự án đường sắt cấp bách ra sao?

7.000 tỷ đồng đang "rót" cho 4 dự án đường sắt cấp bách ra sao?

Hiện nay, 8/29 gói thầu của 4 dự án đường sắt cấp bách đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch, nguyên nhân do phải tạm dừng thi công, chậm mặt bằng, bão lũ…
|< < 1 2 3 > >|