Nhiều địa phương ở Trung Quốc phát tiền cho người dân ở lại ăn Tết

Nhiều địa phương ở Trung Quốc phát tiền cho người dân ở lại ăn Tết

Nhiều địa phương ở Trung Quốc chọn cách phát tiền để khuyến khích người dân ở lại ăn Tết, bao gồm cả người nước ngoài, trong bối cảnh biến thể Omicron bùng phát.
|< < 1 2 3 > >|