55% doanh nghiệp FDI báo lỗ: Cần xem xét lại chính sách ưu đãi thuế

55% doanh nghiệp FDI báo lỗ: Cần xem xét lại chính sách ưu đãi thuế

Bộ Tài chính thừa nhận, bên cạnh những tác động tích cực của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vẫn còn một số tồn tại như còn hiện tượng chuyển giá, trốn thuế.
|< < 1 2 3 > >|