428 dự án dầu khí mới sẽ được triển khai ở Châu Phi từ nay đến năm 2025

428 dự án dầu khí mới sẽ được triển khai ở Châu Phi từ nay đến năm 2025

Châu Phi chiếm khoảng 7,3% trữ lượng dầu đã được chứng minh của thế giới và 7,2% trữ lượng khí đốt. Những tài nguyên này sẽ nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà khai thác trong vòng bốn năm tới.
|< < 1 2 3 > >|