Lan tỏa niềm tin, tự hào qua triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại"

13:55 | 16/01/2021

|
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 18 đến 24/1 sẽ diễn ra triển lãm mang tên "Đảng ta thật là vĩ đại" tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
“Bài ca Kết đoàn”: Lời khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”“Bài ca Kết đoàn”: Lời khẳng định “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”
Trưng bày hơn 300 tư liệu quý về Đảng Cộng sản Việt NamTrưng bày hơn 300 tư liệu quý về Đảng Cộng sản Việt Nam
PV GAS, PTSC và BSR đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu”PV GAS, PTSC và BSR đồng hành cùng chương trình nghệ thuật “Màu cờ tôi yêu”
Lan tỏa niềm tin, tự hào qua triển lãm
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển lãm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Triển lãm được tổ chức với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn như: Triển lãm ảnh và tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các khu trưng bày chuyên đề “Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” và “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày gần 200 ấn phẩm có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời trưng bày gần 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật hấp dẫn, ý nghĩa để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Phú Văn

  • pvgas