Nên phát triển mô hình công ty dịch vụ năng lượng tại Việt Nam

Nên phát triển mô hình công ty dịch vụ năng lượng tại Việt Nam

EVEF tổ chức hội thảo “ESCO, mô hình kinh doanh trong tương lai của Việt Nam - Bài học rút ra từ các hoạt động/mô hình ESCO quốc tế và quốc gia”.
|< < 1 2 3 > >|