Tết thợ mỏ 2021 trọn một niềm vui

Tết thợ mỏ 2021 trọn một niềm vui

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức chương trình Tết thợ mỏ.
|< < 1 2 3 > >|