NXB Giáo dục rà soát lại toàn bộ SGK tiếng Việt lớp 1

NXB Giáo dục rà soát lại toàn bộ SGK tiếng Việt lớp 1

Trước phản ánh về một số bất ổn trong SGK tiếng Việt lớp 1 của NXB Giáo dục, đơn vị này cho biết, đang khẩn trương rà soát lại toàn bộ.
|< < 1 2 3 > >|