Người Maya cổ đại đã biết cách xây dựng hệ thống lọc nước tinh vi?

Người Maya cổ đại đã biết cách xây dựng hệ thống lọc nước tinh vi?

Các nhà khảo cổ học mới đây phát hiện thành phố Tikal vĩ đại của người Maya đã biết vận chuyển zeolite ​​để lọc nước hàng nghìn năm
|< < 1 2 3 > >|