Mềm mại sâu lắng một giọng thơ

Mềm mại sâu lắng một giọng thơ

Đọc tập thơ “Khép vội gió heo may” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà ta thấy hiển hiện một kỳ nữ hòa quyện cùng vẻ đẹp đất trời non sông
|< < 1 2 3 > >|