Xin chờ trong giây lát...

Ô tô chất đống sau lũ ở Trịnh Châu

27/07/2021 06:39

Video nằm trong bài : Giàn nổi Trung Quốc suýt lật úp, nhiều người rơi xuống biển