[PetroTimesMedia] Sứ mệnh ngành Dầu khí Việt Nam: Văn hóa con người Dầu khí

[PetroTimesMedia] Sứ mệnh ngành Dầu khí Việt Nam: Văn hóa con người Dầu khí

Kể từ ngày thành lập cho tới hôm nay trải qua những thành công và cả thất bại những thăng trầm và đổi thay với khát vọng tìm dầu và làm giàu cho Tổ Quốc
|< < 1 2 3 > >|