[PetrotimesTV] Chủ động ứng phó vượt qua thách thức

21:46 | 08/01/2022

|
Năm 2021 đã kết thúc với nhiều biến động, khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. 365 ngày, mỗi ngày đi qua đều đánh dấu những kết quả mà UBQLVNN tại doanh nghiệp đã đạt được cũng như tinh thần nỗ lực, sáng tạo, hăng say lao động của đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại 19 Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước đã vượt lên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo ra những dấu ấn nổi bật của Uỷ ban năm 2021.