[PetrotimesTV] Đảm bảo sản lượng khai thác trong điều kiện dịch bệnh tại các giàn khoan

12:50 | 15/02/2022

|
Nhận thấy sự nguy hiểm của dịch bệnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành các giàn khoan, công trình dầu khí, ngay từ những ngày đầu dịch bệnh tái bùng phát, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã triển khai hàng loạt các biện pháp phòng chống, ứng phó khẩn cấp với những tình hình huống xảy ra. Với phương án này trong năm 2021, các giàn khoan dầu khí trên Biển Đông đã đạt được mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa gia tăng sản lượng khai thác.