[PetrotimesTV] Nhiệt điện Thái Bình 2 hoà lưới điện Tổ máy số 1

14:16 | 14/05/2022

|
Tổ máy số 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã hòa lưới điện Quốc gia thành công bằng dầu với các thông số kỹ thuật đảm bảo an toàn, ổn định. Đây là minh chứng cho sự hồi sinh của dự án.