Thứ hai 18/02/2019 11:20

PV Power chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

21:06 | 12/10/2018

|
Ngày 12/10, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã chứng khoán: POW) đã công bố thông tin dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 23/11/2018.

Theo công bố, hạn đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 1/11/2018. Địa điểm tổ chức dự kiến tại tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

pv power chuan bi to chuc dai hoi co dong bat thuong nam 2018
Đại hội đồng cổ đông PV Power lần thứ I ngày 26/6/2018

Tại Đại hội cổ đông bất thường, PV Power sẽ xin ý kiến của các cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Đồng thời, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP được ban hành lần đầu kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018.

pv power chuan bi to chuc dai hoi co dong bat thuong nam 2018 PVN bổ nhiệm Tổng giám đốc PV Power làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn
pv power chuan bi to chuc dai hoi co dong bat thuong nam 2018 PV Power: Cổ phiếu dậy sóng, 8 tháng đầu năm thực hiện 73% chỉ tiêu doanh thu
pv power chuan bi to chuc dai hoi co dong bat thuong nam 2018 Cổ phần hóa PV Power, BSR và PVOIL thu về thặng dư cho Nhà nước khoảng 7.450 tỷ đồng
pv power chuan bi to chuc dai hoi co dong bat thuong nam 2018 Cổ phiếu PV Power sẽ niêm yết trên HoSE sớm hơn dự kiến
pv power chuan bi to chuc dai hoi co dong bat thuong nam 2018 PV Power tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018

Hiền Anh

Share on Google+
Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-29-6-2018
  • pvp-ctcp
  • pvgas
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps