Xin chờ trong giây lát...

RC 10 xuất bến

19/09/2022 18:25

Video nằm trong bài : Vietsovpetro hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn RC-10 mỏ Rồng