Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": KVT tự hào với truyền thống Dầu khí

18:07 | 21/11/2021

|
Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi" do Chi đoàn cơ sở Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS)

Đơn vị tham gia: Chi đoàn cơ sở Công ty Chế biến khí Vũng Tàu (KVT) trực thuộc Đoàn Thanh niên Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS)

Tên tác phẩm: KVT tự hào với truyền thống Dầu khí

Người đại diện: Hoàng Ngọc Quý