Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Petrovietnam trong tôi

21:21 | 22/11/2021

|
(PetroTimes) - Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi" của Công ty TNHH Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC.

Tác phẩm : Petrovietnam trong tôi

Đơn vị tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC