Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Rực sáng trời biển Đông

12:32 | 22/11/2021

|
Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi" của Đoàn PTSC - Thanh Hóa.

Đơn vị tham gia: Đoàn PTSC - Thanh Hóa

Tên tác phẩm: Rực sáng trời Biển Đông