• Hào phóng "lộc biển"

    Hào phóng "lộc biển"

    Với ngư dân quanh năm bám biển mưu sinh ở Đà Nẵng, có những “lộc biển” đến bất ngờ, mang lại cho ngư dân một khoản thu nhập đáng kể ngoài những vụ cá chính
Xin chờ trong giây lát...