Xin chờ trong giây lát...

Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes ra mắt Hội đồng cố vấn

24/10/2022 09:47
Hội Dầu khí Việt Nam vừa tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Hội đồng cố vấn Tạp chí Năng lượng Mới. Đây là chủ trương nhằm kiện toàn, ổn định tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Tạp chí năng lượng mới/ Petrotimes.

Video nằm trong bài : [PetroTimesMedia] Tạp chí Năng lượng Mới/PetroTimes ra mắt Hội đồng cố vấn