Thứ sáu 20/09/2019 02:23
thu tuong chinh phu se chu tri hoi nghi ve doi moi nang cao hieu qua hoat dong cua dnnn

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm 2019.
|< < 1 2 3 > >|