Thứ năm 21/11/2019 00:36
dai bieu lo lang ve tinh an ninh cua nhung du an nuoc sach

Đại biểu lo lắng về tính an ninh của những dự án nước sạch

Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), nhiều ĐBQH đã có ý kiến tranh luận liên quan đến vấn đề nước sạch cũng như các dự án nước sạch tại các đô thị.
|< < 1 2 3 > >|