Thứ tư 22/05/2019 20:27
nam 2017 da kiem toan gia dien nhung khong phat hien sai pham

Năm 2017 đã kiểm toán giá điện nhưng không phát hiện sai phạm

Trước đề xuất của ĐBQH muốn Kiểm toán Nhà nước vào cuộc xem xét điểm hành giá điện, ông Dương Quang Thanh, Chủ tịch HĐTV EVN cho rằng “đây là vấn đề tốt”.
|< < 1 2 3 > >|