-->
"Tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19 đến đúng lúc chúng tôi cần..."

"Tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19 đến đúng lúc chúng tôi cần..."

"Trong lúc khó khăn này, chính quyền đã có sự quan tâm thiết thực. Số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ thực sự quan trọng, giúp vợ chồng tôi đóng một phần học phí đầu năm học cho 2 con…".
|< < 1 2 3 > >|